ارزیابی مقاومت سازه بتنی در آزمایش بارگزاری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در ارزیابی مقاومت سازه بتنی موجود به روش آزمایش بارگزاری، قسمتی از سازه که مورد آزمایش بارگزاری قرار می گیرد باید حداقل چند روز سن داشته باشد، تا بدون نیاز به موافقت جداگانه کارفرما و پیمانکار و تمامی گروه های مرتبط، بتواند تحت آزمایش بارگزاری قرار گیرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1403-02-05T12:12:12+04:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  56 روز

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .