ارائه تجزیه بها برای قراردادها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره 4951 /54 – 5453 /102 مورخ 1377/9/9 در رابطه با ارائه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 الزامی است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-05T09:46:09+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 الزامی به ارائه ریزبرآورد به پیمانکار از سوي کارفرما نم یباشد ولی اگر کارفرما در اسناد مناقصه و حتی بعد ازبازگشایی پاکتهاي مناقصه از پیمانکاران بخواهد تجزیه بها تهیه نمایند، پیمانکاران موظف هستند نسبت به ارایه تجزیه بها براساس ضوابط بخشنامه شماره 4951 /54 – 5453 /102 مورخ 1377/9/9 اقدام نمایند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .