احداث و نصب تجهیزات

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تأم یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح )، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ خواهد بود؟

پاسخ ها ( 1 )

  0
  1402-07-10T12:00:44+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تأمین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ۹۸/۰۳/۲۰ تامین گردد. مشمول ضوابط دستورالعمل فوق می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .