اجراي رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روي کارهاي فلزي

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در یک پروژه منعقد شده با فهارس بهاي سال 1388 ، اجراي رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روي کارهاي فلزي به ضخامت 120 میکرون ( 3 قشر 40 میکرونی)، مطابق مشخصات فنی و نقشه هاي ابلاغی انجام می گردد.
براي پرداخت بهاي رنگ آمیزي براساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف 250306 (براي 75 میکرون)، اضافه بهاي 250307 چند بار ( 5 بار یا 15 بار) می بایست پرداخت گردد؟ به عبارت دیگر پرداخت یکبار از ردیف 250307 (اضافه بها به ردیف 250306 به ازاي هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر) بابت 3 میکرون اضافه در کل رنگ آمیزي انجام می شود یا بابت 3 میکرون در هر قشر (مجموعاً 9 میکرون براي کل رنگ آمیزي) ؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T12:29:40+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي پایه ابنیه سال 1388 ، شرح ردیف اضافه بها به ردیف 250306 که به ازاي هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر » 250307 با عنوان بابت 3 میکرون اضافه در هر قشر بوده که مجموعاً 9 میکرون براي کل رنگ آمیزي (در سه قشر) می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .