آزمایش روی خاک های مخلوط دارای قلوه سنگ

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در خاک های مخلوط که دارای قلوه سنگ می باشند، برای آزمایش مکانیکی دقیق روی نمونه دست نخورده کدام مورد توصیه می شود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-12-20T08:39:29+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  نمونه گیری بلوکی دست نخورده و انجام آزمایش برجا در چاه دستی حفر شده

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .