گزارش
پرسش
با ۲۶ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه و ۵۸ سال سن در یک کارگاه مشغول به کار هستم. آیا می‌توانم در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور با بیش از ۲۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه بازنشسته شوم؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بنده ۱۹ سال پرستار شاغل در یک مرکز روان‌درمانی بوده و بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستم. اما در این میان، یک سال و نیم آن را به‌عنوان کارمند اداری شاغل بودم و در لیست‌های ارسالی توسط مرکز روان‌درمانی، شغل من در ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن