گزارش
پرسش
اینجانب پیمانکار اجرای نماهای سیمانی با روکش رنگی ( نماهای پاششی) هستم و چگونه می توانم بعد از اجرا و تحویل پروژه به کارفرما کیفیت اجرای خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهم؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
با 51 سال سن، با احتساب دوره سربازی، 26 سال سابقه دارم. در حال حاضر بیکار هستم و با وجود جوان‌های بیکار کسی به امثال من کار نمی‌دهد. می‌گویند باید 5 سال دیگر کار کنم تا بتوانم بازنشسته شوم. آیا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
خانمی که بازنشسته است و خود از سازمان مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر می‌تواند از مستمری بازماندگان هم برخوردار شود و هر دو مستمری را بگیرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن