گزارش
پرسش
نحوه سنجش میزان آلاینده‌ها هنگام درخواست تایید شغل‌های سخت و زیان آور به چه ترتیبی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن