گزارش
پرسش
اگر بعداز ابلاغ برگ لازم الاجرا به مدیون ، بعلت عدم پرداخت بدهی اجرائی توسط کارفرما ( مدیون) ، اموال منقول کارفرما توسط اجرائیات سازمان تامین اجتماعی توقیف و بازداشت شود ، آیا بعدا کارفرما می‌تواند با ارائه چک صیادی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن