گزارش
پرسش
آیا تعطیلات رسمی جزو سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن