گزارش
پرسش
با 51 سال سن، با احتساب دوره سربازی، 26 سال سابقه دارم. در حال حاضر بیکار هستم و با وجود جوان‌های بیکار کسی به امثال من کار نمی‌دهد. می‌گویند باید 5 سال دیگر کار کنم تا بتوانم بازنشسته شوم. آیا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن