گزارش
پرسش
کف یک انباری به منظور دپوی موزائیک سیمانی به ارتفاع 1.50 متر طراحی شده است.اگر حین بهره برداری تصمیم بر این شد که در این قسمت از انباری سنگ گرانیت به جای موزائیک سیمانی دپو شود حداکثر چند لایه افقی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن