گزارش
پرسش
اگر مقدار زمان تناوب اصلی تجربی دو سازه فولادی و بتنی با سیستم قاب خمشی و به لحاظ جزییات میان قاب دارای شرایط یکسان، برابر به دست آید، ارتفاع این ساختمان ها حدودا چقدر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن