گزارش
پرسش
در یک موتور خانه گرمایشی، یک دستگاه دیگ آب گرم با سوخت مایع به ظرفیت 124000 کیلو کالری بر ساعت نصب شده است. اگر راندمان دیگ و مشعل آن در مجموع 80 درصد باشد، اگر دهانه ورودی هوا مستقیما به ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن