گزارش
پرسش
در چه شرایطی، مهندس ناظر می تواند برای متراکم کردن بتن، مجوز استفاده از میله فولادی را به جای ویبراتور صادر کند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن