گزارش
پرسش
اگر برای دیوارهای غیر سازه ای به ضخامت 200 میلی متر به جای آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان از آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان استفاده شود، وزن هر متر مربع دیوار حدودا چند ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن