گزارش
پرسش
در طبقه بندی سطوح فولادی آماده سازی شده برای رنگ آمیزی، سطح sa2 کدام مورد را نشان می دهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن