گزارش
پرسش
در تخریب دستی دودکش های بلند صنعتی، چه موردی نمی تواند معرف فاصله محل استقرار کارگران تا نقطه بالای سازه و ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای ساختمان نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی سه بعدی چه موردی صحیح نمی باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک پروژه صنعتی سازی بزرگ برای احداث ساختمان 120 واحدی با 12 طبقه به متراژ هر طبقه 1000 متر مربع، مجری باید چه رتبه ای نزد سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای ساختمان با سیستم قاب سبک فولادی سرد نورد شده چه موردی صحیح نمی باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک قاب خمشی فولادی ویژه برای اتصال تیرها به ستون ها از اتصال گیردار تقویت نشده جوشی استفاده شده و برای اتصال هر دو بال فوقانی و تحتانی تیر از پشت بند استفاده شده است. در این خصوص چه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن