گزارش
پرسش
در یک پروژه صنعتی سازی بزرگ برای احداث ساختمان 120 واحدی با 12 طبقه به متراژ هر طبقه 1000 متر مربع، مجری باید چه رتبه ای نزد سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن