گزارش
پرسش
دو ساختمان با مصالح بنایی به ارتفاع 4 و 7 متر از روی شالوده هم تراز در کنار هم قرار دارند. حداقل درز لرزه ای بین دو سازه حدودا چند میلی متر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن