گزارش
پرسش
با سلام و عرض ادب برای اخذ گرید 5 ابنیه سابقه بیمه افراد امتیاز آور باید پیوسته باشد؟ (یا 2 نفر با سه سال سابقه ناپیوسته در 4 سال گذشته کفایت می کند؟)
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
سلام اگر در روز برگزاری مناقصه، مدت اعتبارگواهی صلاحیت پیمانکاری تمام شده باشد ولی شما نفر اول مناقصه شده باشی تکلیف چیست؟ضمنا برای تمدید اقدام شده و مراحل در حال اجرا می باشد
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن