گزارش
پرسش
کدام مورد درباره مجازات انتظامی تخلفات انضباطی یکی از مهندسان ناظر که پس از تخریب یک ساختمان در دست احداث، نسبت به انتشار تصاویر و نقل قول های غیر واقعی و مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
ساختمانی به ارتفاع 10 متر در دست تخریب است. چنانچه فاصله این بنا از معابر عمومی برابر ...... متر باشد. احداث راهروی سرپوشیده موقت ضروری نیست.
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن