گزارش
پرسش
سلام اگر در روز برگزاری مناقصه، مدت اعتبارگواهی صلاحیت پیمانکاری تمام شده باشد ولی شما نفر اول مناقصه شده باشی تکلیف چیست؟ضمنا برای تمدید اقدام شده و مراحل در حال اجرا می باشد
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن