گزارش
پرسش
با سلام در صورت محاسبه تاخیر مجاز وفق بند 8 بخشنامه 5090 مدت محاسبه شده در جدول همپوشانی باید لحاظ گردد ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در چه شرایطی، مهندس ناظر می تواند برای متراکم کردن بتن، مجوز استفاده از میله فولادی را به جای ویبراتور صادر کند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بتن پایه سازه ای که در شرایط بهره برداری غرقاب است. از نظر مقاومت مشکوک می باشد و برای تشخیص، سه مغزه از این قسمت تهیه شده است. چه شرایطی برای آزمایش مغزه ها لازم است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
یک کارگاه تولید بتن، برای رتبه بندی مورد بازرسی قرار گرفته و در همان ابتدا مشخص می شود که و ضعیت توزیع سیمان و سنگدانه به صورت حجمی است. چه موردی درباره رتبه بندی این کارگاه صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
کدام یک از مواد پوزولانی در محیط بتن خاصیت سیمانی شدن داشته و می توان آن را جز مواد شبه سیمانی به حساب آورد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای ساخت شالوده دیوارهای سنگی باربر ساختمان بنایی غیر مسلح استفاده از چه چیزی مناسب تر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای خارجی دو جداره شامل جدار داخلی با ضخامت 150میلی متر، جداره خارجی با ضخامت 100 میلی متر و فضای باز بین آن ها 50 میلی متر است. اگر تنها جداره داخلی تحت بار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
برای ساختمان های بنایی مسلح واقع در مناطق باخطر نسبی کم، چه موردی صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در اجرای شمع های بتنی درجا، در صورت احتمال وجود نقصی در مقاومت بتن از چه بررسی و آزمایشی بهتر است استفاده شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در حفاری گمانه زمین بستر یک ساختمان توسط آزمایشگاه به لایه سنگی برخورد می شود. اگر مقرر باشد چهار گمانه حفاری شود چه موردی در رابطه با عمق گمانه ها صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن