گزارش
پرسش
قطعه فولادی به اشتباه و بر خلاف مشخصات نقشه به جای Sa2 تا درجه Sa2.5 ماسه پاشی شده و پس از رنگ آمیزی، پوشش آن سوسماری شده است. کدام مورد کارشناسانه تر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن